Op 26 mei 2016 is een speciale raadsvergadering gewijd aan de mogelijke uitbreiding van het AZC In Goes met 210 plaatsen. Men is van plan om op het huidige parkeerterrein van De Stoomtrein Goes Borssele en de Goederenloods zullen een aantal wooneenheden te realiseren. Het huidige parkeerterrein wordt eerst verplaatst zodat in de huidige parkeerbehoefte kan worden voorzien.

 

Bij de VVD-fractie zijn de laatste tijd signalen van overlast binnengekomen. Echter dat ging om bewoners van de noodopvang in de Zeelandhallen. Bovendien ging het daarbij m.n. om zgn. kansloze asielzoekers uit bijv. Oekraïne. Ook is gebleken dat  de toezegging dat de geplande beursactiviteiten gewoon doorgang moeten kunnen vinden niet altijd 100% kon worden nagekomen. Zo moest bijv. voor de modelbouwbeurs een onderkomen in tenten worden gezocht. Niet ideaal dus.

 

De VVD-fractie is van mening dat aan mensen die werkelijk in nood verkeren hulp moet worden verleend. Daarbij dient wel te worden gewaakt dat de openbare orde en veiligheid in onze gemeente niet in het geding komen.

 

Gelet op de signalen m.b.t. de noodopvang zijn wij van mening dat niet langer aan deze voorwaarden wordt voldaan. Reden voor de VVD-fractie om tijdens de raadsvergadering aan te dringen op beëindiging van de noodopvang. Wij moesten constateren dat we op geen steun van andere fracties konden rekenen en alleen stonden.