Onze gemeente ontwikkelt een traditie om eens in de vier jaar een themajaar te vieren. Na de succesvolle viering van het 600 jarig bestaan in 2005 volgde er een eveneens succesvol Afrikajaar. Het college heeft voor het jaar 2013 het plan als thema Latijns-Amerika te kiezen én hiervoor een voorbereidingskrediet van 50.000 euro aan de raad te vragen. Daarbij de vermelding dat er in de begroting van 2013 een bedrag van 200.000 zal worden opgenomen voor het themajaar zelf.

De VVD heeft zich kritisch opgesteld. Niet over het besluit om opnieuw een themajaar te organiseren maar vooral over de hiervoor uit te trekken financiële middelen. De totale kosten van het feest zijn een veelvoud van het door de gemeente beschikbaar gestelde bedrag. Het verschil moet worden ingevuld door sponsorbedragen.
Juist de sponsorbedragen vormen een onzekere factor. De VVD stelt zich op het standpunt dat er geen activiteiten kunnen worden georganiseerd  wanneer deze niet vooraf financieel zijn afgedekt. Tekorten achteraf via aanvullende kredietverzoeken zijn  onacceptabel.
De mening van de VVD werd gedeeld door vele partijen. De ingediende motie werd aangenomen.