In de PZC van 18 augustus j.l. hebben we kunnen lezen dat er blijkbaar veel verschil zit in de hoogte van de bouwleges. Goes zit blijkbaar ten opzichte van onze buurgemeenten aan de hoge kant. Terecht dus dat de Goese CDA fractie hier dezelfde dag nog vragen over stelt aan het college. De VVD fractie gaat in haar denkwijze nog net iets verder en is van mening dat er best een relatie gelegd mag worden tussen de hoogte van de leges en de kwaliteit van de gemeentelijke producten. Hoewel wij natuurlijk in gesprekken met inwoners en ondernemers met enige regelmaat geluiden horen ten aanzien van de kwaliteit is het beter deze kwaliteit voortdurend te meten aan de hand van enquete die ingezet wordt zodra iemand een product afneemt.

In de raad van donderdag 18 september heeft de VVD fractie hiertoe een motie ingediend, tot onze vreugde is ook het college van mening dat het goed zou zijn hier invulling aan te geven en zegt toe de raad binnen enkele maanden een voorstel te doen.
Het in stemming brengen van de motie was dus niet meer nodig en de VVD fractie wacht met optimisme op het voorstel van het college.