Tijdens de commissievergadering van 26 maart 2015 stond een extra uitgave voor het in orde brengen van het klimaatbeheersingssysteem van de brede school in Goes-Noord op de agenda. Een tegenvaller van ruim € 500.000.

Na doorvragen blijkt dat deze uitgave is veroorzaakt doordat de opdrachtnemer, achteraf bezien, zijn werk niet goed heeft gedaan. Hoewel dit bij de oplevering niet kon worden vastgesteld meende de VVD-fractie toch dat het raadzaam is na te gaan of deze rekening niet (voor een deel) bij deze falende installateur kan worden neergelegd. De wethouder was het daar mee eens en zal de raad hierover nader informeren.

 

Voorlopig worden deze uitgaven gedekt uit het scholenbudget. Ook hierover had de VVD-fractie vragen. Na een toelichting van de wethouder blijkt dat een meevaller in dat budget voldoende ruimte geeft om de tegenvaller van het klimaatsysteem op te vangen.