VVD_GOES_Velde

Bij de behandeling van de perspectiefbrief (uitganspunten voor de begroting )  afgelopen donderdag heeft de VVD het initiatief genomen tot het indienen van een motie waarin het College opgeroepen wordt met de partners in de binnenstad om de tafel te gaan en te bekijken of een differentiatie van de parkeertarieven heilzaam zou kunnen werken op de bezoekersaantallen van de binnenstad. In dezelfde motie verzocht de VVD om de precario, haven en schutgeld en de tarieven voor toeristenbelasting de komende twee jaar te bevriezen.

En hoewel er in de perspectiefbrief zaken aan de orde komen die vele malen meer invloed op de financiën hebben dan de onderwerpen in de motie heeft de raad van Goes een aanzienlijk deel van de vergadering aan de motie gewijd. Als het ging om het voorstel m.b.t. de parkeertarieven was men het snel eens vooral nadat de wethouder dit onderdeel had toegezegd. Het bevriezen van de genoemde tarieven echter was voor velen een brug te ver. Het zou om maar hele geringe bedragen gaan en dus was het initiatief van de VVD te schakeren in de categorie symboolpolitiek.

Het is waar dat het gaat om kleine bedragen, in ieder geval voor de gemeente. Voor de ondernemer zijn het ook geen bedragen die de zorgen van dit moment direct weg zullen nemen. Maar als het voor de gemeente eigenlijk bijna niets uitmaakt, moeten we dan in deze tijd dit soort tarieven maar blijven verhogen? De wetenschap dat dit initiatief voor de ondernemer een druppel is die bijdraagt aan de mogelijk volle emmer was voor de VVD voldoende reden voor deze symboolpolitieke doch geslaagde actie.

 

Dick van der Velde
Lee hier de volledige Inbreng VVD perspectiefbrief