Er is een Algemene Subsidieverordening 2020 opgesteld. Deze zal de verordening uit 2011 uit vervangen. Vervanging is nodig omdat uit een recent subsidie-onderzoek in Goes (het zogenaamde 213A onderzoek) naar voren is gekomen dat in het verleden niet alle aanvragen kritisch genoeg beoordeeld zijn.
De VVD is blij dat dit onderwerp op de agenda staat, het gaat immers om een flink pot gemeenschapsgeld. In Goes wordt jaarlijks 7,5 miljoen euro (cijfers 2018) aan subsidie uitgegeven. Reden genoeg om hier kritisch en zuinig op te zijn!
De VVD kan zich vinden in het aangescherpte beleid en is blij dat er meer transparantie komt in de verstrekte subsidies door middel van het openbaar subsidieregister. We zouden deze transparantie graag doorzetten.

1. We hebben toegezegd gekregen door de portefeuillehouder dat verstrekking in natura niet voor komt. In alle gevallen wordt er door verenigingen en stichtingen, die gebruik maken van een pand die in eigendom is van de gemeente, een marktconforme huur betaald.

2. Daarnaast zien we dat subsidies tot en met € 5000 direct worden vastgesteld en verleend waarbij achteraf om verantwoording gevraagd kan worden. We zouden graag zien dat achteraf ten alle tijden verantwoording wordt afgelegd. We vragen dan ook de portefeuille houder en de werkgroep na te denken hoe dit op een laagdrempelige en geautomatiseerde manier ingekleed kan worden.