De bepalingen over straatartiesten was enkele jaren geleden geschrapt uit de APV. Horeca en winkeliers hadden verzocht dit artikel in verband met overlast  weer op te nemen. In de APV werd een vergunningsplicht voorgesteld.

 

De VVD wil straatmuzikanten zeker niet weren, maar wel weten wie er komen zodat muzikanten bij onverhoopte overlast aangesproken kunnen worden. Hiervoor kan ook worden volstaan met een meldingsplicht De VVD heeft hiervoor een tekstwijziging voorgesteld. Na een zeer uitgebreide uitwisseling van voor en nadelen kwam de raad tot het besluit de bepalingen voor straatartiesten niet opnieuw op te nemen in de APV.

 

Medio vorig jaar kwamen de winkeliers en omwonenden van de Ostendestraat in Goes in beweging. Zij werden gallisch van de straatmuzikant die zich al jarenlang elke dinsdag en zaterdag met zijn accordeon op het hoekje met de Sint Adriaanstraat posteert. Initiatiefneemster Mirjam Kruitbosch overhandigde een petitie met een kleine vijftig handtekeningen aan burgemeester René Verhulst gegeven.

 

De VVD heeft naar aanleiding hiervan het college gevraagd maatregelen te nemen.

 

Burgemeester Verhulst melde weinig aan de situatie te kunnen doen. Een klein jaar geleden besloot de gemeenteraad namelijk om straatartiesten niet op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ze blijven daardoor vrij om te gaan en te staan waar ze willen en ook hoeven ze geen vergunning aan te vragen.

 

De bepaling om te kunnen optreden tegen overlast door straatmuzikanten in Goes is nu weer in de nieuwe algemene plaatselijke verordening (APV) opgenomen. Het zal stil worden in Goes.