Per 1 januari 2020 is de voorzittershamer van de VVD-raadsfractie in Goes overgedragen aan Stan Jasperse. Sinds 2010 is Jasperse – met een korte onderbreking – lid van de gemeenteraad van Goes. De ruime ervaring met verschillende complexe politieke dossiers maakt hem zeer geschikt als VVD-fractievoorzitter. Deze ervaring zal ten goede komen aan de rest van de fractie en de inwoners van Goes.

De combinatie van fractievoorzitter en docent leidde voor Gert Kruitbosch tot een suboptimale situatie. Na overleg met de andere leden van de VVD fractie is besloten om Stan Jasperse voor te dragen als voorzitter. Gert Kruitbosch blijft lid van de gemeenteraad waardoor zijn kennis en ervaring behouden blijft voor de VVD-fractie van Goes.

Stan Jasperse kijkt in zijn nieuwe positie als fractievoorzitter uit naar een goede samenwerking met de andere leden van de gemeenteraad en het college van B&W.