16 okt 2012 |     G.L. Meeuwisse

We zijn blij met de intercity in Goes en veel mensen maken dagelijks gebruik van de trein. Over de spoorlijn komen naast personentreinen ook goederentreinen. De bewoners van de huizen langs de spoorlijn hebben te maken met het geluid en de trillingen van deze goederentreinen.  Er wordt al sinds 2004 gesproken over oplossingen voor dit probleem.  In 2010 heeft de gemeenteraad besloten, een betonnen bak aan te leggen op dit deel van de spoorlijn, om het geluid en de trillingen te verminderen.  Helaas is daarna gebleken door onderzoek van TNO en Peutz, dat de bak onvoldoende effect heeft op de vermindering van de trillingen. In juni 2012 heeft de gemeenteraad besloten, de bak niet aan te leggen.

Er wordt nu wel volop gewerkt aan de plannen, om een tunnel voor auto’s en fietsers aan te leggen onder het spoor. Deze tunnel zal worden aangelegd in het Stationspark, en aan de andere zijde ter hoogte van het busstation uitkomen.