Onlangs is er in de gemeenteraad gediscussieerd over verschillende mogelijkheden om meer grip te krijgen over de omvang van de schuldenlast van de gemeente. Zeker in deze tijd is dit zeer actueel.

Weliswaar is nog geen sprake van een zorgwekkende toestand maar de ontwikkeling van de schuldpositie van de gemeente verdient aandacht. Immers een grote schuldenlast betekent een hypotheek op de toekomst. Grote bedragen die aan rente en aflossing moeten worden opgebracht kunnen niet worden uitgegeven voor andere nuttige bestemmingen.

 

Aan de andere kant dienen op korte termijn een aantal zeer dringende maatregelen te worden getroffen op het gebied van de infrastructuur die ook voor een deel door de gemeente moeten worden betaald. Denk aan de afslag A 58 en de tunnel onder het spoor.

 

Het is daarom de kunst om tot de juiste nuance te komen.

 

Toch is gelukkig een grote meerheid van de raad de mening toegedaan dat de ontwikkeling van de schuldpositie van de gemeente kritisch moet worden gevolgd. Dit zal kunnen betekenen dat in de toekomst moet worden besloten dat van investeringen en uitgaven die niet tot de kerntaken van de gemeentelijke overheid kunnen worden gerekend moet worden afgezien. Als VVD juichen wij deze ontwikkelingen toe. Op deze wijze wordt meer verantwoord met gemeenschapsgeld omgegaan.