Deze week is in de gemeenteraad gesproken over de besteding van de gelden voor het onderhoud van wegen en groen in de gemeente . Het gaat om veel geld, alleen al voor het onderhoud van de wegen is jaarlijks 1,7 miljoen euro beschikbaar. Toch is het onderhoud een onderwerp dat politiek meestal niet veel aandacht krijgt. We vinden het allemaal normaal dat de openbare ruimte goed wordt onderhouden.

Maar wat is goed?

Een simpele vraag, waarop veel antwoorden mogelijk zijn. Je kunt het technisch benaderen, en zeggen de weg goed scoort in de onderhoudsinspectie. Het is ook mogelijk  goed onderhoud te laten bepalen door de mening van de bewoners. In Goes hanteren we het principe dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig moet zijn.  Hierbij gaan we uit van de hele omgeving: de straat, het groen en ook “straatmeubilair” zoals dat heet, dus bankjes, lantaarnpalen, verkeersborden etc. In de gemeenteraad zijn normen vastgesteld, om aan te geven wat we onder schoon, heel en veilig verstaan. De norm is “Goes standaard”.  Hierbij wordt gewerkt met foto’s van voorbeeldsituaties, waarmee de kwaliteit wordt vastgelegd.

Maar wat merkt u daarvan als inwoner? Zijn inwoners eigenlijk wel geïnteresseerd in het onderhoud?

Een aanwijzing dat bewoners zich betrokken voelen, zijn de 6000 meldingen die jaarlijks binnenkomen bij de gemeente over de openbare ruimte. Vaak wordt de bekende losliggende stoeptegel bestuurlijk gezien als een non item, maar voor degenen die hier dagelijks lopen is het wel degelijk van belang. Ook op mijn wekelijkse spreekuur komen  vaak vragen, bijvoorbeeld over bomen die te groot worden, onkruid dat welig groeit, een weg die opnieuw bestraat moet worden.

Wanneer kunt u als bewoner uw mening gegeven over het onderhoud van uw wijk?

Ieder jaar houden we als gemeente in alle wijken en dorpen wijkschouwen. Een wijkschouw is een wandeling door de wijk, waarin bewoners met behulp van formulieren kunnen aangeven of hun wijk op de diverse onderdelen goed scoort op de kwaliteiten van schoon, heel en veilig. Bij de schouw zijn naast de bewoners ook altijd medewerkers van de gemeente, raadsleden en collegeleden aanwezig. Dit jaar was ik bij de wijkschouwen in Goes Zuid, Overzuid, Wolphaartsdijk en ´s Heer Hendrikskinderen. Het waren prima bijeenkomsten, waar flink gesproken is over onkruidbestrijding en wegonderhoud, maar ook bijvoorbeeld over parkeren in het groen en andere vormen van overlast. De bewoners zijn enorm betrokken en waarderen de aandacht die er is voor hun wijk. De meeste aandachtpunten die direct aangepakt kunnen worden, zijn meteen aangepakt. Het rapport van de wijkschouwen is aan de gemeenteraad gestuurd. Het blijkt dat de meeste wijken en dorpen voldoen aan de norm Goes Standaard. Er moet wel hard worden gewerkt om de kwaliteit te behouden. Daarom zijn er de jaarlijkse onderhoudsprogramma’s die worden uitgevoerd, voor groen en wegen.

Hoe moet worden gekozen welke wegen worden aangepakt?

Hierbij spelen de resultaten van de wijkschouw en de meldingen die gedaan zijn door bewoners een belangrijke rol. Ook de levensduur van de weg is belangrijk. Bijvoorbeeld in Goes Zuid zijn de voetpaden rond het Hertenkamp opgeknapt. De paden liggen er 20 jaar en er zijn het afgelopen jaar 4 meldingen binnengekomen. Het is dus geen luxe, maar een goede maatregel om de leefbaarheid van de wijk in stand te houden.  Zo wordt er bijvoorbeeld onderhoud gepleegd aan de Jacob Klaaijsenstraat en het Plein waar met name de voetpaden rondom de kerk worden aangepakt, zoals op de foto te zien is.Op deze manier werken we er aan, om Goes schoon, heel en veilig te houden. En natuurlijk hoop ik, dat u volgend jaar bij de wijkschouw aangeeft, dat alles weer prima in orde is!