Tijdens de commissievergadering van 6 april 2017 is de strategische, economische en toeristische agenda De Bevelanden aan de orde gekomen.

 

In deze agenda wordt voorgesteld dat de Bevelandse gemeenten op verschillende economische terreinen gaan samenwerken. De samenwerking strekt zover dat een speciale ambtenaar wordt aangesteld die dat gaat trekken.

 

De VVD vindt samenwerking op zich uitstekend, maar wil dat wel vanuit een bepaalde visie doen.

 

De voorgestelde samenwerking komt naast verschillende samenwerkingsverbanden op de Bevelanden. Zo kan ondermeer worden gewezen op de gemeenschappelijke regeling de Bevelanden.

 

De vraag dient te worden gesteld of niet moet worden onderzocht of niet voor een structurele oplossing moet worden gekozen. Dat betekent dat herindeling tot één Bevelandse gemeente onderwerp van onderzoek moet kunnen zijn en niet langer door veel partijen taboe moet worden verklaard.