Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten. De sportvoorzieningen in Goes zijn goed in orde. De verenigingen op het Schenge hebben nieuwe velden en nieuwe clubgebouwen. Ook het zwembad en de sportzalen in het Omnium zijn up-to-date.

  • Sport- en spelvoorzieningen zijn belangrijk. Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.
  • Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.
  • Particuliere initiatieven moeten zo veel mogelijk worden gestimuleerd. Een goed voorbeeld is het initiatief van het skatepark.