De VVD kan zich vinden in het voorstel waarbij de reclamebelasting niet wordt geïncasseerd in 2020 maar middels een verlenging van de looptijd in 2029 zal worden gecompenseerd. Wij zijn bovenal blij te horen dat dit een voorstel is welke de ondernemers zelf hebben aangedragen en door de gemeente is omarmt!

Nog wel het volgende:

Wij zijn ons er van bewust dat wij nu enkel besluitvorming nemen omtrent de reclamebelasting maar wij hopen dat wij als gemeente de Goese lokale ondernemers ook op andere manieren de hulp biedt die ze nodig heeft.

En ik zal het concreet maken: De VVD denkt hierbij aan de precariobelasting – waarom betalen voor een terras waar niemand de afgelopen periode geen gebruik van mocht maken-  en aan de toeristenbelasting –denk hierbij dan weer aan de vaste standplaatsen die niet gebruikt mochten worden maar wel een vast bedrag aan toeristenbelasting moeten betalen.

Kan de portefeuillehouder aangeven of dit de aandacht heeft, of dit ook wensen zijn van de lokale ondernemers en of hier mogelijk ook op korte termijn wijzigingen in worden aangebracht?

 

Helaas gaf de voorzitter aan alle vragen de niet met de reclamebelasting te maken hebben niet door de portefeuillehouder te laten beantwoorden. Aangezien vrijwel alle fracties andere corona gerelateerde vragen hadden heeft zij aangegeven een apart beraad / informatie moment op te zetten.

 

Her raadsbesluit Reclamebelasting is gesteund door alle fractie met uitzondering van de SGP-CU.