Het standpunt van de VVD Goes is helder: ‘Ondernemers moeten kunnen ondernemen en kunnen dan ook heel goed zelf bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat’

Tijdens de dabatraad op 19 april zal dit onderwerp uitvoerig worden behandeld!

 

Lees hier het artikel in de PZC:

De PvdA-fractie in Goes gaat een poging doen om een voorstel over de koopzondag te maken dat op breed of misschien wel unaniem draagvlak in de raad kan rekenen. ,,Ik weet niet of het lukt, maar ik ga het proberen”, zei lijsttrekker Wiert Omta donderdag tijdens de commissievergadering.

Daarin werd het voorstel van GroenLinks besproken om winkeliers voortaan de volledige vrijheid te geven om op zondag open te gaan. De discussie maakte nog niet helder of het voorstel op 19 april, als de raad de knoop moet doorhakken, een meerderheid krijgt.

Nieuw Goes, de Partij voor Goes, D66 en uiteraard GroenLinks zelf toonden zich duidelijk voorstander, maar de VVD liet nog niet het achterste van de tong zien. ,,Ondernemers zijn heel goed in staat om zelf te bepalen wanneer ze open gaan. En ondernemers moeten kunnen ondernemen”, zei raadslid Chantal Peereboom. Maar daaruit mag niet worden afgeleid dat de liberalen al hebben besloten het voorstel te steunen, zo liet ze na afloop desgevraagd weten.

De PvdA is in principe ook voor het vrijgeven van de zondag, maar tovert dus wellicht nog een konijn uit de hoge hoed om het draagvlak te vergroten. Carel Bruring van GroenLinks, de indiener van het voorstel, zei zo’n tussenoplossing niet te zien. ,,Je laat het óf helemaal over aan de ondernemers óf je doet het niet. Maar als u het wel ziet, nodig ik u uit met een beter voorstel te komen”, zei hij in reactie op de woorden van PvdA’er Omta.

De meeste vragen en bezwaren kwamen logischerwijs van de christelijke fracties en de SP. ,,Wij gaan niet instemmen met dit neo-liberale voorstel”, liet SP’er Floor van Lamoen weten. ,,Dit beleid gaat de grote ketens bevoordelen ten opzichte van de kleine winkeliers.” Van Lamoen vindt verder dat het voorstel weinig respect toont voor volgens hem belangrijke momenten als dodenherdenking en eerste kerstdag.

Het CDA stelde bij monde van Frans van der Knaap voor om nog eens met de ondernemers om tafel te gaan om te horen wat zij nu echt willen. Hij vraagt zich af of het voorstel winkeliers wel echt vrijheid geeft of dat ze straks tegen wil en dank open gaan op zondag, omdat andere middenstanders het ook doen. Ook de fractie van SGP/CU is bang dat de kleine zelfstandige straks de dupe is. ,,Natuurlijk zie ik dat de wensen van het winkelend publiek verschuiven, ik leef niet onder een steen”, zei fractievoorzitter Johnny Lukasse. ,,Maar het zou ons verdriet doen als dit voorstel wordt aangenomen.”

BRON: PZC