Eerder hebben wij u gemeld dat de VVD niet stond te juichen bij het Maatwerk Brandweerzorg. Naar onze mening was het plan niet af. Een eerdere zienswijze van het college was naar de mening van de VVD wel in in lijn met de onze gedachten maar niet scherp genoeg. De VVD fractie hecht grote waarde aan het lot van de vrijwilligers en aan de mogelijke fin. consequenties voor Goes. In de Raad van 21 mei zijn het het college ben de raad het eens geworden over een nieuwe zienswijze welke nu naar de Veiligheidsregio gestuurd zal worden.

“De gemeenteraad van Goes heeft in zijn vergadering van 21 mei 2015 gesproken over het plan Maatwerk in Brandweerzorg Zeeland. De raad stemt in met de uitgangspunten onder de volgende voorwaarden die hier als zienswijze gelden.

  1. Uiterlijk 1 januari 2016 duidelijkheid voor de vrijwilligers van de te verplaatsen kazerne ‘s-Heer Arendskerke.
  2. De kazerne Heinkenszand komt zo dicht mogelijk bij ’s Heer Arendskerke te liggen.
  3. Uiterlijk 1 januari 2016 zijn de financiële gevolgen van de realisatie van de nieuwe kazerne in Goes-West bekend op basis waarvan besloten kan worden tot de realisatie.
  4. Het verplaatsen van MTL van Goes (kazerne Oranjeweg) naar Borsele is een risico, onlogisch en kapitaalvernietiging. Het verdwijnen van de dagploeg, vrijkomende ruimte en een decentrale ligging van onderhoud voor Bevelanden/Tholen vindt de raad ongewenst.”