De Partij voor Goes heeft er voor gezorgd dat de uitvoering van de betaling uit het declaratiefonds volop in de aandacht kwam. Toen de gemeente Goes nog zelf de organisatie in dit domein had kregen degene die recht hadden op een bijdrage een voorschot. Achteraf moest men dit verantwoorden met facturen. Dit leverde dikwijls problemen op en voor een bedrag van 15.000 tot 20.000 euro per jaar bleek  dit niet mogelijk. De betrokkenen hadden het geld gebruikt voor andere bestemmingen.

 

In de per 1 januari opgestarte gemeenschappelijke regeling WIZ  is besloten dit voorschotsysteem te vervangen door betaling bij declaratie.

 

De wethouder deelde mede dat dit  in gevallen waarin dit leidt tot onoverkomelijke problemen er gezocht zal worden naar een oplossing op maat.  De meeste partijen vonden deze aanvulling voldoende om akkoord te gaan met deze uitvoeringswijziging.

 

De VVD concludeerde dat behalve genoemde problematiek het systeem ook wel zeer arbeidsintensief is. Zij verzocht de wethouder te onderzoeken of het mogelijk is  om dit via een digitale pas te regelen. Minder arbeid, minder fraudegevoelig en de vraag wel of geen  voorschot vervalt.

 

Met de verwijzing  dat op dit moment alle energie nodig  is om het sociaal domein in te richten en  er geen ruimte is om dit verder te onderzoeken verwees hij de suggestie naar de toekomst. Wij zullen hem blijven herinneren!