Wij kunnen ons vinden in  de voorliggende nieuwe parkeerverordening. Wel willen wij, mede in het kader van het verdwijnen van de parkeermogelijkheden op de kavel pik, nogmaals pleiten om toch zeker ook te blijven investeren in het parkeerproduct. Parkeren is namelijk erg belangrijk voor alle bezoekers, bewoners en bovendien van levensbelang voor de ondernemers die gevestigd zijn in de binnenstad.
Wat de VVD betreft zou dat o.a. kunnen bestaan uit een actief parkeer verwijssysteem maar ook andere noodzakelijke zaken om het parkeerproduct op peil te houden zijn bespreekbaar.

Groen Links kwam met een amendement om de Mantelzorgvergunning vrij te stellen;
Mantelzorg vrijstellen is een sympathiek en sociaal gebaar waar de VVD in mee gaat, maar de VVD wil zeker ook de werkende mensen in de binnenstad niet vergeten, zij betalen immers een meervoud van de ruim €50,- waar het amendement over gaat….

Debatraad 22 november 2018