Al geruime tijd ervaren diverse sportverenigingen op sportpark het Schenge overlast van jeugd op bijvoorbeeld de tribunes maar ook van vernielingen rondom de sport accomodaties.

Wij maken daar ons als VVD zorgen over maar wij zien het plaatsen van hekken, camera’s en een lichtpalen niet als directe oplossingen. De basis van het Schenge is juist de openbaarheid geweest. De initiële motie van het CDA was dan ook veel te gortig met betrekking tot het beperken van deze openbaarheid.

Maar dat er iets moet gebeuren is duidelijk! Daarom zijn wij van mening dat er met alle betrokken partijen snel overleg moet plaatsvinden en tot passende oplossingen gekomen moet worden. De verenigingen weten in onze optiek beter dan wij wat de beste stappen zijn om dit probleem te tackelen.

Gelukkig was het CDA bereid de motie dusdanig aan te passen dat het enkel suggesties zijn geworden in plaatst van directe plannen voor extra hekwerk. Het gaat om het initiëren van het gezamenlijk onderzoeken welke mogelijkheden het beste zijn om het bescherming van de accomodaties en het tegengaan van vandalisme. Wij hebben daarnaast wel duidelijk aangegeven dat er wel rekening gehouden moet worden met het behoud van het open karakter van het park en ook het mogelijk verplaatsen van het probleem!

Motie Maatregelen sportpark het Schenge

Verzoekt daarom het college:

1. In overleg te gaan met de verenigingen op het park en gezamenlijk te

onderzoeken welke mogelijkheden de bescherming van accommodaties en het tegengaan van vandalisme het beste kunnen dienen. Waarbij gedacht kan worden aan een (gedeeltelijke) omheining en/of een lichtplan voor de aanpak van donkere plekken alsook de inzet van camera’s.

2. De financiering van de voorgestelde maatregelen te dekken uit de gemeentelijke reserve “onderhoud kleedaccommodaties buitensport”.

3. De samenwerking tussen het SMWO en de verenigingen te bevorderen en samen met hen onderzoek te doen naar de onderliggende redenen voor vandalisme onder jongeren en een actieplan op te stellen, zodat vandalisme ook in de toekomst kan worden voorkomen.