imagesDinsdag 25 februari waren alle 8 politieke partijen deelnemer aan het eerste verkiezingsdebat op weg naar 19 maart. Een kleiner winkelhart, fietsen voor auto parkeren,  de veiligheid in de wijk, samenwerken of één gemeente, het sociale domein in stellingen werden de onderwerpen ingebracht. Onderwerpen die voldoende bekend zijn bij de partijen. Even werd het lastig toen de lijsttrekkers werd gevraagd wat zij ‘goed en slecht’ vonden in de wijken waar ze te gast waren.  Natuurlijk kwamen er politiek correcte antwoorden maar het gaf maar weer eens aan dat het dicht bij de burger staan in gemeentelijke politiek van grote waarde is.