Zorginstelling Arduin wil in de polder bij Wolphaartsdijk een nieuw behandel- en observatiecentrum bouwen. Omwonenden zijn zeer bezorgd over het plan.

De VVD vroeg gisteren opheldering over de plannen. Stan Jasperse wilde onder meer weten of B en W de plannen passend vinden voor het buitengebied.

De Perponcherpolderweg

Stan Jasperse: ‘Via de krant hebben wij vernomen van de plannen van arduin om nieuw te bouwen in de Perponcherpolder nabij Wolphaartsdijk. Door omwonenden zijn we als raadslid benaderd met vragen over hoe en wat. Als raadslid heb ik tot op heden in de stukken van de afgelopen tijd geen enkele informatie kunnen vinden hierover, misschien heb ik onvoldoende goed gezocht dat zou natuurlijk kunnen. Dientengevolge zitten we met de volgende vragen;

 

  • Hadden wij in ons informatiesysteem kunnen lezen van deze ontwikkelingen?
  • klopt het dat arduin plannen heeft voor 48 wooneenheden/behandelplaatsen op bovengenoemde locatie?
  • Kunt u helder aangeven, indien de eerste 2 vragen met ja beantwoord zijn, waarom de raad en omwonenden hier niet van op de hoogte waren?
  • Bent u van mening dat dergelijke grootschalige nieuwbouw passend is in het buitengebied?
  • Bent u bereid om de te doorlopen procedure die nodig is om een en ander eventueel mogelijk te maken eens te schetsen.’

 

Volgens wethouder Derk Alssema is er in juni 2017 door Burgemeester en Wethouders een principebesluit genomen welke in juli 2017 aan de besluitenlijst is toegevoegd. Als de plannen van Arduin concreet worden aangeboden zal B&W een verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad vragen.

 

De gemeente Goes, Arduin en omwonenden van het geplande behandel- en observatiecentrum bij Wolphaartsdijk gaan volgende week op het stadskantoor met elkaar in gesprek.