Wij spreken vanavond over de aanpak van straathandel en drugsoverlast bij de Koepoort. Na een een zeer summiere onderzoeksperiode, 3 dagen op straat in maart met slecht weer, is het onderzoeksrapport opgesteld en heeft het college maatregelen bedacht waar wij nu over gaan besluiten. Als ik enkel naar het collegevoorstel kijk dan denk ik, ja, dit kunnen best zaken zijn die de ervaren overlast voor omwonenden en bezoekers verminderen. Wij hebben begrepen van een direct omwonende dat zij achter deze maatregelen staan en dat is voor de VVD belangrijk. Het gaat ons met name om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Goesenaren en de bezoeker van de stad Goes. Zij hebben aan de bel getrokken en actie is nodig. 

Daarom hebben wij vorig jaar november ook een motie opgesteld met PvdA en D66 om een onderzoek te doen naar de straathandel en drugsoverlast. MAAR wat ons betreft is deze motie nog niet uitgevoerd. Zoals ook tijdens de commissie vergadering al door diverse partijen is benoemd is er enkel de focus gelegd op de Koepoort. Ja dit is een hotspot zoals ook in de beantwoording van het college maar toch zeker niet de enige. Denk aan de Beestenmarkt, de veste, de Steenenbrug maar zeker ook aan de omgeving rondom scholen. De risico’s voor jongeren en vooral kwetsbare jongeren. Ja je moet 18 zijn om de coffeeschop in te mogen, maar is dit dan voldoende argument dat jongeren onder de 18 niet gebruiken of risico lopen betrokken te raken bij de aan en verkoop van drugs? Ik vergelijk het maar met het alcoholverbod dat jaren geleden van 16 naar 18 jaar is gegaan, omdat ze het niet meer in de kroeg kunnen krijgen drinken ze dus niet meer?

Wij vinden dan ook dat de motie nog niet voldoende is uitgevoerd. 

Want waardoor komt het eigenlijk, deze straathandel? Dat weten we nog niet eens. Is het omdat we met niet ingezetenen te maken hebben die hun spullen niet in de shop kunnen krijgen OF worden er andere dingen verkocht op straat die niet in de shop verkrijgbaar zijn? Er is gewoon beter onderzoek nodig, alleen al in het toeristisch seizoen! Het probleem moeten we eerst inzichtelijk hebben om met oplossingen te kunnen komen. 

Daarom dienen wij ook samen met het CDA, de SGP-Christen Unie en de Partij voor Goes de motie Onderzoek en intensievere aanpak straathandel en drugsoverlast in.

Wat ik zojuist al aangaf, het probleem moeten we eerst inzichtelijk hebben om met oplossingen te kunnen komen. 

En dat brengt mij dan ook direct bij de motie over de proef met het afschaffen van het i-criterium. Ik realiseer mij terdege dat in het verkiezingsprogramma van de VVD staat dat wij voor het afschaffen van het i-criterium zijn. Daar staan wij ook nog steeds achter, echter weten we nog helemaal niet waar de overlast vandaan komt. 

(Dit is in mijn optiek een mogelijke oplossing voor het overlast en illegale drugshandel probleem en het onderzoeken van het probleem is door de eerdere motie in gang gezet alleen dus niet voldoende en dus is het probleem nog niet inzichtelijk. )

Wordt dit veroorzaakt door de buitenlandse toeristen / seizoenwerkers  die de shop niet in mogen? Geen idee. 

Graag verneem ik nu een duidelijk standpunt hierover van de portefeuillehouder. Want in de beantwoording heeft u aangegeven dat er door het starten van een proef getoetst kan worden of het zo is dat overlast komt door de toeristen en dat het goed is dit samen met Vlissingen te doen om een waterbed effect te voorkomen en daarnaast wil u nog vasthouden aan het i-criterium en eerst de resultaten van de huidige maatregelen bij de koepoort af te wachten, terwijl we met die maatregelen ook niet de illusie moeten hebben dat de straathandel zal worden ingedamd. Wat is uw visie nu? Ja een proef zou nu zinnig zijn of nee.. want? 

De portefeuillehouder gaf aan er nog niet de voorkeur aan te geven dus hebben wij nu ook tegen de motie met het afschaffen van het I-criterium gestemd. Mocht dit een mogelijke oplossing blijken na het onderzoek dan is dit wat ons betreft wel aan de orde!

 

Lees ook :

Burgemeester Goes: ‘Overlast door straathandel uitbannen is een illusie’ 

Coffeeshops in Goes blijven verboden gebied voor buitenlanders

Bewoners Goese straat willen buitenlanders niet in coffeeshops: ‘Ze rookten en plasten voor ons huis’

Coffeeshop High Life: ‘Weren van buitenlanders is slecht voor imago van Goes’