De bouw van de nieuwe Pontes aan de Oranjeweg is in volle gang. Het lijkt nu dat het vanzelfsprekend is, maar de afgelopen jaren heeft de VVD-fractie alle zeilen bij moeten zetten om iedereen te overtuigen van de noodzaak. Het gaat hoe dan ook altijd weer over geld en in dit geval over veel geld. Maar zeker niet te veel. Een moderne school moet een gezond leer- en leefklimaat uitstralen en alle ingrediënten van een optimale leeromgeving hebben. Waar alle tijd en aandacht naar de scholier gaat. Eens te meer blijkt dat er onder leerlingen heel veel persoonlijk leed is.

Ik refereer hier aan het overlijden van Tim Ribberink. Mijn persoonlijk medeleven gaat uit naar de ouders, familie en vrienden van Tim. Behalve leeromgeving is school ook een sociale ontmoetingsplaats waar ruimte moet zijn voor iedereen en waar signalen vroeg onderkend worden. Dat vereist een goed opgeleid lerarenkorps, met een verantwoord zorgteam. Er is nog veel over te zeggen.

 

Het openbaar basisonderwijs in Goes.

De situatie bij NOBEGO lijkt bestuurlijk de goede kant op te gaan. Maar na een uiteenzetting van dhr. Bohnen (bovenschools interimmanager) ben ik toch wel erg geschrokken van zijn verhaal over hoe alles zover is kunnen komen.  Kattendijke –sluiting? Kats- sluiting? Terugloop leerlingen?  Het verdwijnen van het AZG, waar een klas voor kinderen is en twee extra gekwalificeerde leerkrachten van NOBEGO aan gekoppeld zijn. De financiële gevolgen zijn nog niet te overzien, maar dit wordt een financieel moeilijk verhaal, waar NOBEGO niet alleen of zelfs wel helemaal niet voor op moet draaien. Daar verdienen ze onze steun om tot een goede oplossing te komen.

Bohnen heeft heel duidelijk gemaakt dat hij zijn voorganger geen verwijt maakt, maar dat er wel een uiterst zorgelijke situatie was ontstaan waar alle regie kwijt was. De rol van het bestuur in deze chaos vind ik uiterst zwak.

Er heerste een angstcultuur, er was sprake van een slechte communicatie, er was geen visie, er werd niet effectief gepland. Kortom het was een bende! Respect voor dhr. Bohnen die in korte tijd door veel luisteren en sturen de negatieve koers heeft kunnen wijzigen. De VVD zal haar uiterste best doen hem daarin te ondersteunen om de toekomst van het openbaar basisonderwijs op de Bevelanden te kunnen garanderen. Niet apart, maar samen.

 

Rino Gelok