We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Op het bedrijventerrein de Poel werken veel mensen. Gelukkig is het door de nieuwe aansluiting op de A58 beter bereikbaar.

  • Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. De binnenstad van Goes is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. Daarom willen wij dat de gemeente de citymarketing en evenementen stimuleert. De spin-off bevestigde dit: ondernemers geven aan dat er gemiddeld 23% meer omzet wordt behaald tijdens evenementen. Wat ons betreft gaat er dan ook nog meer geld naar citymarketing en worden de ondernemers zo veel mogelijk verder gestimuleerd en gefaciliteerd. Er zal onderzocht worden of het nodig is om de marktverordening aan te passen, omdat voor belangrijke evenementen het nodig kan zijn dat de markt verplaatst wordt.
  • Nu het bedrijventerrein de Poel II bijna vol is, dienen we starten met de aanleg van het nieuwe terrein de Poel V achter hotel van der Valk. Er moet ruimte blijven voor bedrijven die naar Goes willen komen, dit is goed voor Goes.
  • Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. Recreatieve ondernemers die willen uitbreiden faciliteren en ondersteunen wij zoveel mogelijk.
  • De veersteiger in Wolphaartsdijk is een belangrijke voorziening die zo snel mogelijk moet worden opgeknapt.
  • We schaffen de vergunningen af voor een klein terras; bestaande uit maximaal 4 tafeltjes.
  • Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste te doen. Soms ondervinden ondernemers problemen in de omgang met de gemeente. Het blijkt dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om hierover te klagen. Wij willen de mogelijkheden verkennen voor het inzetten van een (onafhankelijke) coördinator met als doel de kloof tussen de gemeente en de ondernemers te verkleinen.
  • Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. De huidige winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten, zodat ze zelf kunnen kiezen of zij bijvoorbeeld op zondag open willen zijn. Immers, de binnenstad van Goes vinden wij als VVD erg belangrijk en daarom willen wij de ondernemers vrijheid geven om op zondag open te zijn.