‘Sturen op een duurzame toekomst voor Het Omnium’ is de werktitel van het rapport dat donderdag 24 oktober is aangeboden aan Burgemeester Margo Mulder. 

Raadslid Stan Jasperse:

‘De VVD heeft zich altijd vastgehouden aan het standpunt wat bij het uitbreidingsvoorstel Omnium in 2012 is ingenomen: het exploiteren van een toeristische attractie, het Tropisch Bos, is voor de VVD geen overheidstaak.

Nu ligt voor ons het rapport van Berenschot welke op een kritische manier de gang van zaken in de afgelopen jaren uitkristalliseert. Zoals ‘t rapport ook beschrijft werd de raad slechts summier geïnformeerd over de eventuele risico’s gevolgd door alleen een geconsolideerde jaarrekening waardoor de raad soms het gevoel had achter de feiten aan te lopen. Wij kunnen zeggen dat wij slechts één alinea gevonden hebben waar de VVD het meest content mee is en dat is de alinea waarin staat dat de VVD consequent tegen is geweest.

Nu moeten wij vooruit kijken, lering trekken en zorgen dat die onderdelen van het Omnium die er voor de Goese inwoner toe doen, zoals het zwembad en de sporthallen, tegen acceptabele kosten (voor de burger/belastingbetaler) te behouden en het tropisch bos indien nodig (als dat tenminste de kosten helpt beperken) te sluiten……’