Geachte voorzitter,

Met de antwoorden op onze schriftelijke vragen en de beantwoording van veel vragen in de raadscommissie hebben wij een redelijk beeld over de stand van zaken betreffende Omnium.

Het is bekend dat de VVD  bij de toewijzing van de garantiestelling aan het tropisch bos heeft tegengestemd. De belangrijkste reden was dat wij deze activiteit geen taak voor de overheid vinden.

Inmiddels zijn we een tweetal jaren verder en blijkt dat de resultaten ver achterblijven  bij de verwachtingen  en de plannen moeten worden bijgesteld.

De raad wordt een extra subsidiebijdrage van 150.000 euro per jaar gevraagd. Het garantiebedrag  moet verder uitgebreid  gedurende zes jaar met 750.000 euro.

Het is voor een bedrijf extra moeilijk om negatieve start om te buigen. Dit kost veel extra inzet (en veelal ook kosten). Men is misschien niet echt overtuigd dat dit ook echt gaat lukken gezien de uitbreiding met een extra attractie in de volgende drie jaar in de zomermaanden. Op basis van de ons  beschikbare informatie hebben wij twijfels dat dit gaat lukken

Ook zijn wij er van overtuigd dat:

  • Het feit dat Goes 100% aandeelhouder is, Goes mogelijk nu en in de toekomst in een lastig parket brengt als het gaat om de wet markt en overheid.
  • De afgeven garanties een groot risico vormen voor de financiële positie van Goes.

Wij begrijpen dat voor de korte termijn de gevraagde subsidie en garantstelling noodzakelijk is maar wij willen een voor onze een gemeente oplossing waarbij de core business van zwemmen en zaalsporten beschikbaar blijft zonder een garantiestelling van ongeveer 17 miljoen euro.

Hiervoor willen  wij:

Het College opdracht te geven tot het doen van onderzoek naar de mogelijkheden van de  verkoop van de aandelen in Goes Goed en het stopzetten van de garantstellingen, waarbij de toegankelijkheid van de sportaccommodaties voor de inwoners van Goes gewaarborgd moet blijven tegen redelijke tarieven. Hierover de raad te informeren voor 1 maart 2016

Wethouder Jo-Annes de Bat heeft dit toegezegd.