Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wie is hier in verantwoordelijk? Hoe gaan wij dit oplossen? Wij hebben meer dan ooit het gevoel niet over de juiste / relevante / objectieve informatie te beschikken in dit dossier.

Zeer belangrijk aspect op dit moment: de veiligheid moet gegarandeerd worden. Er wordt aangegeven dat het verzoek van 750.000 euro een inhaalslag beslaat in het meest noodzakelijke onderhoud. Waar gaat men dan beginnen? Wat is het meest noodzakelijke waar onderhoud aan gepleegd moet worden? Er is geen MJOP dus hoe weet je waar je moet beginnen? Graag een reactie. 

Daarnaast horen wij ook graag een nadere toelichting op het volgende: Hoe heeft het toch kunnen gebeuren dat er niet eerder is geconstateerd dat er geen MJOP aanwezig was?

Wij onderschrijven dat onderdelen van het omnium voor Goes belangrijke voorzieningen zijn maar de vraag rijst in hoeverre wij  de huidige financiële situatie kunnen verantwoorden op deze manier. En of er geen andere prioriteiten gesteld moeten worden ten aanzien van delen van het Omnium.

 

Hoe zit het met de duurzaamheidsdoelstelling? Bij de keuze voor het tropisch bos was dit een belangrijk argument. Klopt het dat het achteraf blijkt dat de systemen niet naar behoren werken en niet met elkaar communiceren? Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Wat was het energie verbruik voor de bouw van het tropisch bos en hoeveel bedraagt het nu?

Wij hebben tevens het gevoel dat de horeca voor de verbouwing beter rendeerde. Graag reactie van de portefeuillehouder. of deze aanname juist is en, zo ja, wat hier de reden voor is.

 

Klopt het dat er gevraagd is naar de interesse van marktpartijen? In welke mate hebben deze partijen toen inzicht gekregen in het reilen en zeilen van het omnium en de exploitatie in het bijzonder? Ofwel, in hoeverre hebben deze partijen serieus de kans gekregen om een exploitatiebegroting op te stellen?

(Wij zeggen niet dat het onderzoek of het onderzoeksbureau niet deugde maar was de opdracht wel juist? Wij zijn tegen het voorstel geweest.)

 

Het voelt alsof wij telkens achter de feiten aanlopen en wij zijn van mening dat er op deze manier geen verandering in zal komen. De VVD heeft zich altijd vastgehouden aan haar reeds bij het uitbreidingsvoorstel Omnium ingenomen standpunt dat het exploiteren van een toeristische attractie geen overheidstaak is. deze organisatie lijkt niet berekend op haar taak.

 

Bijdrage commissie vergadering 25 oktober 2018

Lees ook: Kritische Raad: Hoe heeft het zover kunnen komen met het Omnium in Goes? PZC