In een mening vormende raadscommissie heeft de gemeenteraad gesproken over de toekomst van het Omnium.

 

De geschiedenis van het Omnium is na de uitbreiding met een Tropisch bos weinig succesvol. Was het in de periode dat het nog opereerde onder de naam Sportpunt Zeeland vooral een maatschappelijke onderneming na de komst van het bos moest het vooral een toeristische attractie worden.

 

De VVD heeft bij deze keuze al de kanttekening gemaakt dat het runnen van een toeristische attractie geen gemeentelijke taak is. We hebben het voorstel toen ook niet gesteund.

 

Inmiddels zijn we enkele jaren verder en ondanks aanpassingen in de bedrijfsvoering, extra gelden en de toevoeging van speelattracties tijdens de zomermaanden is er nog steeds sprake van een negatief bedrijfsresultaat.

 

Adviesbureau M3V heeft op verzoek van de gemeenteraad onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor gehele of gedeeltelijke privatisering en handhaving van de huidige exploitatie. Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de optie voor handhaving van de huidige exploitatie beter scoort. Het Omnium moet dan wel een extra financiële ruimte worden gegeven voor het financieren van noodzakelijke/gewenste investeringen en het opbouwen van een weerstandsvermogen. Voorgesteld wordt om de voor 2018 en 2019 al extra opgenomen 150.000 euro ook voor 2021 en 2022 in de begroting op te nemen. Voor de jaren 2018 en 2019 wordt nog een extra bijdrage van 200.000 euro voorgesteld.

 

In de commissie werd duidelijk dat in de komende debatraad over de keuze voor het scenario van handhaving van de huidige exploitatie zal worden beslist. De VVD kan hier, bij gebrek aan betere alternatieven, mee instemmen.

 

De besluiten over het beschikbaar stellen van extra geldmiddelen koen aan de orde bij de vaststelling van de begroting 2018. De VVD stelt zich hierbij op het standpunt dat er eerst een businessplan moet komen gericht op een sluitende exploitatie met de thans beschikbare middelen.

 

Ad Schuurbiers

 

Uit de pers- PZC Rob Paardekam 12-10-17 


Raad wil Omnium in Goes in handen van de gemeente houden

 

GOES – Directie en personeel van sport- en recreatiecentrum Omnium in Goes kunnen opgelucht ademhalen. Een meerderheid van de gemeenteraad zal later deze maand het voorstel van het college steunen om de voorziening in eigen hand te houden. Dat bleek donderdagavond tijdens de commissievergadering.

 

Het (deels) afstoten van Omnium, en alle onzekerheid die dat met zich zou meebrengen, is daarmee van de baan. De gemeente heeft de mogelijkheden van privatisering laten onderzoeken, maar daar kwam uit naar voren dat het beter is om Omnium in eigen hand te houden. De gemeente is de enige aandeelhouder.

 

Omnium draait al jaren rode cijfers. Enkele jaren geleden is de jaarlijkse bijdrage van de gemeente al met 150.000 euro verhoogd naar 425.000 euro. Daar moet in elk geval de komende twee jaar steeds nog twee ton bij, waarmee de totale jaarlijkse subsidie uitkomt op 625.000 euro. Ook deze nieuwe financiële injectie lijkt op de steun van de meeste partijen te kunnen rekenen, al lieten ze zich daar wat minder expliciet over uit. Alleen de VVD toonde zich uiterst kritisch. Ad Schuurbiers stelde dat Omnium weer de hand komt ophouden bij de gemeente. 

 

Kapitaalslasten

 

Wethouder Derk Alssema vond die opmerking opgepast. ,,Zeggen dat ze de hand ophouden, doet geen recht aan de inspanningen die Omnium levert om orde op zaken te stellen.” Alssema vindt dat Omnium eigenlijk prima presteert.