Renovatie Ringbrug
Als VVD hebben we ons altijd sterk gemaakt voor een aquaduct op de plaats van de ringbrug.

Dit hadden we deels willen bekostigen met de opbrengst van project de Goese Schans. Echter de ontwikkelingen in de Goese Schans, al dan niet in combinatie met de huidige economische omstandigheden, lijkt ons het voorliggend voorstel momenteel (nieuw brugdek en elektrische installatie) het best haalbare en schorten wij het aquaduct op tot nader order.

Wij bereiden het brugdek voor 4 rijstroken voor, zodat we in de toekomst evt. een vierde rijstrook in gebruik zouden kunnen nemen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Door te kiezen voor een geheel nieuw brugdek, wat elders gebouwd wordt, denken we de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Echter aangezien de beton constructie van de landhoofden ook aangepast zal moeten worden zal de verkeershinder waarschijnlijk toch wel 2 weken duren.
Na deze ingrijpende renovatie hopen we weer 20 jaar verder te kunnen, in de hoop dat tegen die tijd het door ons zo gewenste aquaduct wel haalbaar is.

Stan Jasperse