Bezuinigen op WMO-voorzieningen wordt lastig in de gemeente Goes