In een stukje over de Deltaweg gisteren in de PZC geeft de gedeputeerde het goede voorbeeld, “Samen optrekken met andere partijen. We willen niet te lang wachten met bijeenkomsten. Juist bij de start moet je de ervaringen van gebruikers ophalen en een plek geven. Vanaf nu gaat het proces lopen.” Tot zover de gedeputeerde. Ook bij de voorbereiding van de bouw van een nieuwe school moeten we deze gedachte gebruiken!

Vanzelfsprekend dat aan het einde van de levensduur van de huidige school Het Schengehof, er goede plannen gemaakt worden voor een nieuwe. We hebben inmiddels veel kennis opgedaan met het IKC in Kloetinge en hebben daar veel van geleerd. Een lang proces kost onnodig veel geld, denk aan de ervaring in Kloetinge. Om kosten te besparen wil de VVD er voor pleiten om vanaf het eerste moment al te gaan werken in een bouwteam. Niet eerst gemeente en bestuur apart maar gelijk het volledige team! Bij het samenstellen van het programma van eisen kunnen architect en bouwer reeds hun expertise inbrengen en hoeft dat naderhand niet meer aangepast te worden. De ervaringen van beide kunnen in dit geval geld besparen! 

We vinden het ook belangrijk dat de geprognosticeerde leerlingaantallen nog eens goed bekeken gaan worden. Er bereiken ons berichten dat het IKC in Kloetinge nu al te klein is!