VVD_GOES_dKorte

Vrij recent is er in door de Zeeuwse VVD-bestuurders van gedachten gewisseld over de zgn. opschaling van gemeenten en provincies. Daarmee wordt bedoeld dat naar grotere bestuurlijke eenheden zoals provincies en gemeenten moet worden toegewerkt. Doel van deze ontwikkeling is om te komen tot een besparing op de kosten van het bestuur. Bijkomend kan dit ook leiden tot een mindere bestuurs- en dus ook regeldruk. Ook in het landelijke  VVD-verkiezingsprogramma is hiervoor bepleit.

 

Bij dit proces aandacht te worden besteed aan de betrokkenheid van de burger bij het bestuur. Groter is niet altijd beter.

 

Een grote meerderheid van de aanwezige bestuurders vond dan ook dat op gemeentelijk niveau schaalvergroting kan worden gerealiseerd door het aangaan van gemeentelijke samenwerking. Een ontwikkeling waarmee op de Bevelanden al is begonnen. Met deze samenwerking kan schaalvergroting plaatsvinden met een grote betrokkenheid van de locale partijen. Wel zal de vraag moeten worden gesteld waar deze samenwerkingsverbanden uiteindelijk toe moeten leiden. Al was het al omdat met het aangaan van samenwerkingsverbanden de democratische controle op afstand komt te staan, doordat de gemeenteraden niet direct mee kunnen beslissen. Leidt dit uiteindelijk dan toch tot een herindeling naar grotere gemeenten? Streven we naar één gewest Zeeland of naar drie gemeenten in Zeeland en wordt Zeeland onderdeel van een groter landsdeel? Vragen die op termijn aan de orde zullen komen.