‘Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Wij zijn van mening dat het de creativiteit stimuleert, Creativiteit leidt tot innovatie welke een positief effect heeft op de economie.

Cultuur in de gemeente Goes is van iedereen. Het mural festival in 2015 was zeer succesvol en naast het enthousiasme van de inwoners heeft het onze Gemeente ook extra publiciteit en bezoekers gebracht. Maar wat in onze optiek vooral bovenaan staat is de actieve inbreng van jongeren en de cultuureducatie op scholen. Wij zien dit dan ook graag terug bij deze volgende projecten! Kan de portefeuillehouder dit toezeggen en mogelijk al voorbeelden geven van het betrekken van jongeren bij de komende mural projecten?’ Deze toezegging is gehonoreerd door de portefeuillehouder, en vind dit een goed idee en heeft hier ook goede ervaringen mee!

In de stukken is te lezen dat de RWS opnieuw enkele gevels beschikbaar stelt. Wij hebben gevraagd naar de verwachte levensduur aangezien er enkele murals verdwenen zijn uit het stadsbeeld. De portefeuillehouder heeft aangeven dat dit 10 jaar bedraagd.

Een bedrag van 35.000 is beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021 voor het project Murals van de Culturele Raad. De VVD is echter wel van mening dat bij een volgend voorstel voor nieuwe Murals wij hier minder enthousiast over zullen zijn. Initiatieven moet wel vernieuwen en innovatie niet uit de weg gaan.