In de raadscommissies van 7 april jl. zijn de plannen besproken voor de bouw van een multifunctionele accommodatie in Kloetinge waarin de Kloetingseschool en Kibeo(kinderopvang) zullen worden gevestigd. In de voorbereiding is een goed overleg geweest met beide partijen, het dorpshuis Amicitia en Dorpsbelangen. Daarbij is duidelijk geworden dat Amicatia geen meerwaarde ziet in het samengaan.

 

Er is gekozen voor de locatie van de huidige kinderopvang aan de Zomerweg. Het perceel van de  Kloetingseschool zal  worden bestemd voor woningbouw.

 

De kosten voor de nieuwe accommodatie worden gedekt uit de beschikbare middelen uit de meerjaren investeringsplanning 2016 aangevuld met een extra krediet van 200.000 euro uit de reserve bouwgrondexploitatie.

 

Diverse fracties hebben nog enkele aanvullende vragen gesteld over de veiligheid bij de nieuwe school, de gymvoorziening, ontwikkeling leerlingaantal en het integraal kindcentrum. Wethouder Alssema kon deze naar tevredenheid beantwoorden.

 

De raadsfracties hebben het voorstel geagendeerd voor de volgende hamerraad. Hierna kan het hele proces ontwerp, aanbesteding en nieuwbouw worden uitgevoerd. De bedoeling is dat in de zomer van 2017 het gebouw in gebruik komt.