Als wij het over de horeca hebben is het duidelijk dat velen een zware strijd hebben moeten leveren om financieel het hoofd boven water te houden gedurende Corona. Noem alleen al de periode van verplichte sluiting en de 1,5 meter maatregel. Maar de mogelijkheid die de gemeente Goes heeft geboden, als in : het mogelijk maken de terrassen uit te breiden, heeft letterlijk wat ruimte geboden aan de ondernemers de afgelopen maanden. Echter zijn de wintermaanden in aantocht en het blijft voor de horeca een zeer onzeker tijd. 

Vandaag heeft het college kenbaar gemaakt de mogelijkheid tot terrasuitbreiding voor de binnenstad te verlengen. Hier zijn wij uiteraard heel blij  mee! Maar de focus blijft wel op de binnenstad en met deze motie vragen wij aandacht voor alle horeca in de gemeente Goes. Dit onderdeel van de motie is wat ons betreft dus zowel een ondersteuning voor de binnenstad als een aanvulling op het beleid. 

Daarnaast vragen wij om in overleg met de ondernemers een vervroegde datum en langere vergunningsperiode vast te stellen voor realisatie van de ‘houten huisjes’ het winterterras wat in de winter op de vaste terrassen wordt gecreëerd. Om de buitenruimte, ook met minder weer, eerder en bovenal langer te kunnen gebruiken. Wij begrijpen dat dit misschien makkelijker gezegd is dan gedaan kijkende naar wet en regelgeving maar wij hopen van harte dat het college hier positief tegenover staat en dit realiseerbaar acht. 

DE MOTIE IS UNANIEM AANGENOMEN!

17 september 2020

De VVD zal vanavond tijdens de debatraad een motie indienen voor behoud terrasuitbreiding tot ten minste het einde van het jaar voor alle horeca in de gemeente Goes en in overleg met de ondernemers een vervroegde datum en langere vergunningsperiode vast te stellen voor realisatie van de ‘houten huisjes’ die in de winter op de vaste terrassen worden gecreëerd.

De motie kan al voor de bespreking vanavond op de steun rekenen van de SGP-CU, CDA, PvdA, Partij voor Goes en Nieuw Goes.

Motie Terrasuitbreiding

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 17 september 2020,

Constaterende dat:

 • De huidige terrasuitbreiding in Goes als zeer prettig wordt ervaren door zowel de ondernemers als de bezoekers,
 • De KHN en diverse horeca ondernemers de wens hebben uitgesproken de huidige situatie te willen behouden na 1 oktober 2020,
 • De horeca een zware strijd heeft moeten leveren om financieel het hoofd boven water te houden gedurende corona,
 • De wintermaanden in aantocht zijn en de horeca een nog zeer onzekere tijd tegemoet gaat,
 • Diverse belastingen na uitstel alsnog in het 4de kwartaal geïnd zullen worden.

 

Overwegende dat:

 • Goes een bruisende en gezellige stad is waar zowel inwoners als bezoekers graag naar toe gaan,
 • De horeca een belangrijke bijdrage levert aan een bruisende stad
 • De gemeente de horeca een warm hart toedraag gezien de mogelijkheden die zijn geboden door onder andere een verruiming van de terrassen,
 • De houten huisjes die tijdelijk op de terrassen worden geplaatst voor veel sfeer zorgen en bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstad.

 

     Verzoekt het college:

 • De huidige verordening te verlengen tot ten minste het einde van het jaar voor alle horeca in de gemeente Goes,
 • In september in gesprek te gaan met de ondernemers of deze hier gebruik van willen maken,
 • In overleg met de ondernemers een vervroegde datum en langere vergunningsperiode vast te stellen voor realisatie van de houten huisjes die in de winter op de vaste terrassen worden gecreëerd,
 • Een snelle vergunning procedure te hanteren.