De motie afschaffen I-criterium ligt gevoelig, zowel binnen deze gemeenteraad als onder de Goese burgers. Er zijn duidelijke voor- en tegenstanders. Wij staan zeker niet negatief tegenover het afschaffen van het I-criterium, het heeft zelfs in ons verkiezingsprogramma gestaan. Maar zoals tijdens de debatraad op 15 oktober al duidelijk door Raadslid Chantal Peereboom is aangegeven, zien wij het I-criterium niet als een DOEL op zich. Wij zien het als een middel om een doel te bereiken. 

Wij maken ons zorgen over de drugsoverlast en straathandel, vandaar ook de motie van vorig jaar van PvdA, D66 en de VVD. Het doel was om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie en met oplossingen/ middelen te komen om deze situatie aan te pakken. Maar er geen duidelijk beeld. Het onderzoek is zeer summier en niet voldoende uitgevoerd met slechts de focus op de Koepoort.

Dus: OF we leggen een duidelijker verzoek tot onderzoek neer OF we gaan met losse flodders schieten en kijken wat deze afschaffing van het I-criterium zal doen. 

Wij krijgen sterk de indruk dat D66 het I-criterium ziet als een doel op zich en dat ze ondanks het eerder streven om onderzoek te doen dit nu niet meer belangrijk vinden. En zo zien wij dit niet. 

Het I-criterium is ook niet als Doel ingevoerd in 2012 maar als een middel om het probleem van de vele buitenlandse bezoekers, die ruim gingen inkopen bij de coffeeshops, tegen te gaan. Dat is natuurlijk een hele duidelijke oplossing want buitenlanders mogen de shop niet meer in en de buitenlanders waren het probleem. Nu hebben we een probleem met overlast en straathandel maar we weten niet waar dit probleem nu door komt en wat we we dus kunnen doen om dit probleem op te lossen. Dus is het afschaffen van het I-criterium de oplossing? Geen idee!

Nu is er duidelijkheid over de proef in Vlissingen die gaat starten in april 2021. Je kan denken we gaan mee, dit is een mooie kans, of we leggen de focus op het nieuwe onderzoek en de daaruit voortvloeiende oplossingen waarbij het (proef) afschaffen van het I-criterium  zal worden meegenomen.

Motie Proef I-criterium

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel onderzoek Koepoort op 15 oktober 2020 is deze motie door D66 en PvdA ingediend.

De stemming resulteerde in een uitslag van 12-12 omdat er 1 raadslid afwezig was. Het gevolg hiervan was dat er bij een volgende debatraad de motie opnieuw in stemming gebracht moest gaan worden.

Vandaag op 26 november is de motie opnieuw in stemming gebracht, zonder mogelijkheid tot debat. Echter heeft D66 vooraf aangeven dit wel te willen behandelen met het betoog dat er een nieuwe feit heeft plaatsgevonden, en dat is dat Vlissingen een datum heeft vastgesteld voor het starten van de proef. Wel bijzonder, aangezien de motie ten tijde van de debatraad op 15 oktober al geruime tijd was aangenomen door de gemeenteraad Vlissingen. Ja, er is nu een datum is genoemd, maar dit is het enige verschil wat ons betreft.

Debatraad 26 november 2020

‘Een proef met het afschaffen van het I-criterium zien wij als een mogelijke oplossing voor een probleem wat nu nog niet voldoende inzichtelijk is. De motie met het verzoek om een gedegen onderzoek is tijdens de vorige debatraad met een meerderheid ondersteund en wij zien dan nu ook geen aanleiding om een ander standpunt over de nu voorliggende motie aan te nemen. 

MAAR waar ik wel heel nieuwsgierig naar ben is het advies van de portefeuillehouder, u heeft met vele belanghebbende gesproken, omwonenden, de coffeeshop, de ondernemers en zeker ook de driehoek. U heeft meerdere  malen duidelijk aangegeven samen op te trekken. Aangezien Vlissingen nu gaat starten met deze proef, vindt u dat dit dan ook het moment is om hier bij aan te sluiten of wilt u eerst het onderzoek afwachten waar de gemeenteraad u opdracht voor heeft gegeven?’

De portefeuillehouder heeft aangegeven eerst de huidige maatregelen op effectiviteit te willen beoordelen en het nieuwe onderzoek te starten. De motie is verworpen.