In de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Verhulst afgelopen maandagmiddag maakte de burgemeester wat opmerkingen over het verzet tegen opvang van vluchtelingen in de Zeelandhallen via de soc. media. 

De VVD heeft begrepen dat er op dit moment nog geen sprake is van een concreet verzoek van de Zeelandhallen of het COA voor opvang op de locatie in Goes. Mocht dit verzoek er komen dan is de burgemeester het bevoegd gezag om de toestemming te verlenen.

De VVD kan zich niet voorstellen dat de burgemeester een degelijke beslissing zal nemen zonder daarbij zijn collega’s in het college en/of de raad te consulteren.

Hoewel de VVD in het verleden geen voorstander was van de komst van het huidige AZC, simpelweg omdat wij vonden dat Goes haar steentje op dit gebied al dubbel en dwars had bijgedragen, zijn we toch van mening dat ieder verzoek opnieuw bekeken moet worden. en in dat kader vindt de VVD het van belang te beschikken over alle informatie. Dus mocht een verzoek tot vluchtelingenopvang in de Zeelandhallen Goes bereiken zal de VVD eerst antwoord willen hebben op vragen als:

Om hoeveel vluchtelingen gaat het?
Hoelang moet de opvang duren?
Wat zijn de financiele consequenties voor Goes?
Wat zijn de mogelijke consequenties voor de onderwijsinstellingen In Goes?
Wat zijn de mogelijke consequenties voor de Zorginstellingen in Goes?
Kunnen we rekenen op extra politiesterkte?
Wordt de mogelijke extra inzet van huisartsen en ziekenhuis gecompenseerd?

Kortom, indien de opvang actueel wordt zal er eerst goed gewikt en gewogen moeten worden.

Dick van der Velde