Vandaag heeft minister Melanie Schultz van Haegen met haar handtekening bekrachtigd dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu € 8,8 mln bijdraagt aan de aanleg van een aansluiting op de A58 bij Goes. De bestuursovereenkomst is ook ondertekend door wethouder Loes Meeuwisse en is meteen het formele startsein voor de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden.

 

De minister heeft in november 2013 toegezegd € 8,8 mln bij te dragen aan de aanleg van een aansluiting A58 bij Goes. De kosten van de aansluiting bedragen bijna € 20 mln. Een belangrijk deel wordt door de regio betaald. De gemeenteraad van Goes heeft op 27 februari jl. ingestemd met de aanleg van de aansluiting.

 

Naast de aansluiting A58 maakt ook de zuidelijke verbindingsweg (de weg vanuit de aansluiting naar de binnenstad van Goes) deel uit van het project Goes Beter Bereikbaar. De totale kosten van het project Goes Beter Bereikbaar zijn circa € 37 miljoen. Een onderdeel van de zuidelijke verbindingsweg is het Poelplein. Met de reconstructie daarvan heeft de gemeenteraad ook ingestemd. De rest van de zuidelijke verbindingsweg wordt aangelegd zodra dit noodzakelijk is.

 

In dit project werkt de gemeente Goes samen met Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, gemeente Borsele en Rijkswaterstaat.