Op de open brief die door de Partij voor Goes op oudejaarsdag aan het college was gestuurd om hun verontwaardiging te betuigen over de uitvoering van het beleid ten aanzien van het declaratiefonds, stuurt het college op 7 januari een uitvoerige memo naar de raad.

Download hier de memo

Het eerder op deze site gepubliceerde bericht over dit onderwerp bleek dus juist, De gewekte suggestie in de brief van de PVG was dus toch net iets anders.
De memo van het college roept echter toch ook wat wat vragen op. De VVD vraagt zich af of de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering wel opwegen tegen het belang. Het moet toch een aardig klusje zijn al die bonnetjes te controleren. En maakt een ieder die in aanmerking komt voor dit fonds er wel gebruik van? en zo nee om hoeveel geld gaat dat dan?  Het is de VVD bekend dat we als gemeente niet aan inkomenspolitiek mogen doen en dat we niet zomaar dit geld weg mogen geven. Toch is de VVD van mening dat er manieren zijn te bedenken waardoor we een ieder die recht op een bijdrage uit dit fonds heeft dat ook zou moeten kunne krijgen zonder dat er voor iedere actie een bonnetje gecontroleerd moet worden. Wellicht is de Zeelandpas een goed middel of misschien is het wel mogelijk de rechthebbende het geld te geven en ze te doen beloven dat het uitgegeven wordt aan het doel waar het voor bestemd is. De de betutteling lijkt hier wel wat aan de hoge kant.

Dick van der Velde