Het initiatiefvoorstel ‘Meer vrouwen in de Raad’ komt vanuit de D66 fractie. Bij het lezen van dit voorstel komen direct de woorden ‘sympathiek’ maar ook ‘denigrerend’ naar boven.

De VVD Goes is een perfect voorbeeld van een mooie man-vrouw verhouding met 2 vrouwelijke raadsleden, 2 mannelijke raadsleden, 2 vrouwelijke steunfractieleden en een mannelijke wethouder.  Maar wij zijn ons er ook van bewust dat wij een uitzondering zijn binnen de Goese raad. Echter, met dit voorstel lijkt het alsof vrouwen niet voldoende kennis hebben, geen motivatie of stimulans en een buddy nodig hebben om als raadslid te kunnen functioneren. Wij zijn het hier niet mee eens. ‘Wij’ vrouwen hebben dit niet nodig. Een kleine ‘enquête’ onder vrienden en kennissen -zeker niet allen VVD stemmers- geeft dezelfde gedachte weer; waarom vrouwen anders behandelen? Dit is nergens voor nodig! Op deze manier zet men vrouwen juist op een ander voetstuk wat nergens voor nodig is.

Waar wij het wel over eens zijn is dat er idealiter meer diversiteit zou moeten zijn binnen de raad. De gemeenteraad zou immers een afspiegeling moeten zijn van de maatschappij! Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan extra aandacht vragen voor het werven van kandidaten met een niet-westerse achtergrond, meer ondernemers in de raad, inwoners met een beperking, etc. Diversiteit is het sleutelwoord. Echter, dit is wat ons betreft aan de politieke partijen zelf! Het vergt een cultuurverandering welke zeker niet makkelijk is maar waar op verschillende manieren al voorbeelden vanuit andere gemeenten/ partijen te vinden zijn die benut kunnen worden.

Om nu een werkgroep in te richten, en daarvoor geldmiddelen beschikbaar te stellen, zien wij niet als nuttig. Dat de gemeenteraad initiatief neemt om Goesenaren kennis te laten maken met  de Goese raad en ze meer te betrekken bij de lokale politiek lijkt ons wel zinvol. Helaas komt dit voor de komende verkiezingen in maart wel te laat omdat de partijen al op korte termijn hun kieslijsten moeten vaststellen. Laat het dan ook over aan de nieuwe raad om hier mee aan de slag gaan!