Tijdens een mening-vormende commissievergadering heeft de raad het werkvoorstel ‘centrum twintigdertig’ besproken. Het vloeit voort uit het bestaande Masterplan Binnenstad welke is opgezet in 1999.

De VVD is het er mee eens dat dat het uit 1999 daterende Masterplan toe is aan actualisatie. Dit wordt ook breed gedragen door de raad.

VVD Raadslid Chantal Peereboom: “Ontwikkelingen zoals winkelleegstand, veranderend consumentengedrag en een Gemeente Goes die steeds meer als centrum gemeente fungeert, moeten in deze actualisatie worden meegenomen. En wie beter dan belanghebbende partijen ‘Stakeholders’ hierbij te betrekken!”
Het participatie kader geeft een aardige richtlijn maar toch missen wij wel enkele belangrijke Stakeholders. “Denk hierbij aan de dorpen in onze gemeente – ondernemers en inwoners – , toeristen die veel consumeren, en hoe staat het met de jeugd?! Jongeren, jonge gezinnen, een grote groep die juist van groot belang is voor de toekomst en zeker een stem moeten krijgen in het programma Centrum 2030!”
Dat de jeugd veel aandacht moet krijgen wordt herhaald door alle partijen. Er worden ook concrete voorbeelden genoemd zoals het Kindercollege en een mogelijk schooldebat in navolging van het geplande Stadsdebat. Wethouder Loes Meeuwisse reageerde positief op deze ideeën en het verzoek om jongeren mee te nemen in het actualisatie traject.
De werkaanpak is tijdens de debatraad van 19 september afgehamerd, ofwel de gemeenteraad is akkoord met de voorliggende werkaanpak Centrum 2030. Er wordt nu direct gestart met Fase 1, het organiseren van 3 werkconferenties, gevolgd door een stadsdebat in januari 2020. Vanuit de opgehaalde informatie wordt een visiedocument opgesteld waarbij besluitvorming voor eind Q1 in de planning staat.