In de Agendacommissie waar besloten wordt welke onderwerpen op welk moment in de raad besproken worden is afgelopen donderdag wat discussie ontstaan over het plan Maatwerk Brandweerzorg. Het plan stelt een aantal acties voor die tot verbetering van de Brandweerzorg moeten leiden. Voor Goes geld dat de post ’s Heerarendskerke gesloten zou moeten worden en dat er in Goes West een nieuwe post gerealiseerd zou moeten worden. De VVD fractievoorzitter Dick van der Velde geeft aan wat moeite te hebben met het bespreken van dit onderwerp als nog niet duidelijk is wat de financiele consequenties zijn voor Goes. De financiele afwikkeling zal pas besproken worden in het AB van de Veiligheidsregio na dat het Maatwerkplan is vastgesteld, een situatie die ons wat vreemd voorkomt.

Afgesproken wordt dat het plan wel besproken zal worden in de commissie van 13 mei, maar dat dit niet automatisch betekent dat hier ook een besluit over genomen zal worden.