Focus op preventie en vroegsignalering!

In de gemeente Goes hebben 2100 huishouden een laaginkomen. Dit is 12% van het aantal huishoudens, oftewel 1 op de 8 huishoudens in Goes. In de gemeente Goes hebben 543 kinderen kans op armoede, waarvan 320 kinderen in een bijstandsgezin wonen.
Deze aantallen zijn niet acceptabel. Zeker niet als je beseft dat ieder getal een gezicht heeft.

Voor ons als VVD zijn er een aantal zaken die je kunt doen om hierin een positieve bijdrage te leveren. De belangrijkste zijn:

1. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente Goes zich inzet voor het armoedebeleid en schuldenproblematiek. Een gemeente die met zijn beleid, onze inwoners een stevig vangnet biedt.

2. Een beter begin, begint bij jezelf. Net als in de zorg voor het milieu, kunnen wij zelf ook bijdragen aan een empathische Goese samenleving waarin het een gewoonte wordt dat je elkaar helpt. Zodat mensen zich niet terugtrekken en vereenzamen door hun problemen. Bijvoorbeeld:
a. Dat je spullen waar jijzelf niets meer mee doet, weggeeft, om een ander uit de brand te helpen.
b. Dat je eens dat klasgenootje van je dochter, die veel alleen is, te spelen vraagt,
c. Of dat je je inzet voor één van de belangrijke vrijwilligersorganisaties die Goes heeft.

Ik kan zo eindeloos doorgaan, maar vandaag liggen de beleidstukken het Goese armoedebeleid en daar heb ik de volgende opmerkingen over:

Voor ons als VVD is schulden preventie en vroegsignalering één van de belangrijkste onderdelen in de beleidsnota. Want als er nu niet ingezet zou worden op schuldenpreventie, wordt de schuldenproblematiek alleen maar groter. Wat ons betreft richten wij ons vooral op jongeren, want zij zijn immers de toekomst.

Vanwege de komst van social media worden jongeren (14-21) steeds meer beïnvloed door ‘voorbeeldrollen’ met dure jassen, vip zijn op een feestje, de nieuwste telefoons, jezelf kleden volgens de laatste trends. Dat voorbeeld overnemen en dat financieren met je bijbaantje zal niet altijd lukken. Tegelijkertijd is de weg naar zelfstandigheid nieuw, zeker als het gaat om aanvragen van toeslagen, belastingaangiften invullen, studiefinanciering aanvragen en een zorgverzekering. Een gevolg is dat het  aantal jongeren die in de schuldhulpverlening zit, toeneemt. Daarom willen wij de portefeuillehouder nadrukkelijk vragen om voor deze doelgroep actie te nemen. Een actie gericht op bewustwording, maar ook uitleg over zelfstandig worden en de zaken die daarbij komen kijken is nodig. Nu worden jongeren geinformeerd d.m.v een brief. Is de portefeuillehouder bereid te bekijken/onderzoeken ‘hoe deze doelgroep het beste bereikt kan worden’?

VVD Goes kan zich volledig vinden in het principe: Geef men een hengel en leer ze vissen, geef geen vis. Alleen in het geval dat men door omstandigheden niet kán vissen, is daar het vangnet waarop je terug kunt vallen. Precies dit blijkt uit de stukken die voor ons liggen. Bedankt daarvoor!