Op 1 januari 2013 is de vorming van de Nationale Politie van start gegaan.  Minder bureaucratie, meer samenwerken en meer blauw op straat zijn de uitgangspunten. Voor de VVD Goes een prima zaak en zeker met een nationale blik kunnen wij ons goed voor stellen dat we hier de vruchten van gaan plukken. Op het Goese niveau echter zijn er nog wel  wat onzekerheden te bemerken en om nu al gelijk vanuit Goes te gaan staan juichen gaat wat ver.

 

Goes valt vanaf 1 januari onder de regio Zeeland-West-Brabant en tot 1 januari 2015 zal er vanuit deze regio nog op dezelfde wijze als in het verleden rekening gehouden worden met de veiligheidsnotities van de  39 gemeenten aangevuld met de landelijke prioriteiten van het ministerie.

 

Tot zover niets aan de hand zou men zeggen en zou de raad van Goes in de volgende raadsvergadering met gemak tegemoet kunnen komen aan het verzoek om de beoogd regioburgemeester te schrijven dat er geen opmerkingen zijn en dat hij vrolijk aan de gang kan gaan.

 

In de commissie van 10 januari j.l. heeft de VVD fractie aan de hand van de plannen toch nog wat vragen gesteld waarop niet echt concreet antwoord op is gekomen.
De belangrijkste vraag is natuurlijk hoe het de komende tijd zal gaan met de beschikbare politiecapaciteit voor Goes, mogen we er van uit gaan dat ondanks het feit dat de criminaliteit in Brabant hoger is er geen capaciteit bij ons vandaan wordt gesnoept? Daarnaast vraagt de VVD fractie zich af op welke wijze we na 1 januari 2015 nog invloed hebben op de lokale veiligheidsthema’s .

 

Omdat de antwoorden op deze vragen nog niet echt concreet te geven zijn is de VVD fractie van mening dat een brief aan de beoogd regioburgemeester waarin de genoemde zorgen geuit worden eerder op z’n plaats is dan de voorgestelde brief waarin er eigenlijk alleen maar ja geknikt wordt.

 

Dick van der Velde