Beste inwoner van de gemeente Goes,

Goes is een gemeente om van te houden! Bedankt dat jij, als Goese inwoner, daaraan een bijdrage levert! Iedere Goesenaar maakt onze stad een beetje mooier en met elkaar creëren we volop kansen in deze fantastische gemeente.

Een gemeente die klaar staat voor haar inwoners

De VVD wil een gemeente die werkt voor jou. Met een prettige woonomgeving die veilig is, waar genoeg groen en voorzieningen in de buurt zijn. Een gemeente die regelt dat de straten schoon zijn en zonder wateroverlast. De VVD wil een gemeente zijn waar kinderen veilig naar school kunnen en waar je dichtbij huis op liefdevolle zorg kunt rekenen. Dat onze gemeente een fijne plek wordt en blijft waar jij prettig kunt wonen, werken en leven. Voor de gemeente moet het vanzelfsprekend zijn dat de inwoners centraal staan.

Goed wonen

Of je nu alleen woont in Wolphaartsdijk, samenwoont met je partner in ’s-Heer Arendskerke of met kinderen een huis met tuin hebt in Goes-Zuid, toch zijn er nog steeds wensen voor bestaande en nieuw te bouwen woningen. De Goese VVD wil dat er voldoende nieuwe huizen bijgebouwd gaan worden, zodat iedereen voor een billijke huur of prijs in onze gemeente kan (blijven) wonen. We geven voorrang aan koopwoningen die voor elke doelgroep te betalen zijn. Er is veel behoefte aan koopwoningen in het middensegment en voor starters. Daartoe is het gewenst dat er tijdig en in voldoende mate locaties worden aangewezen en worden gerealiseerd voor nieuw te bouwen woningen, zowel in de stad als in de dorpen. De VVD benadrukt dit onderwerp al jaren, we vinden dat er nu echt haast mee moet worden gemaakt. Er is nu behoefte aan een extra nieuwbouwwijk in de gemeente, maar we willen ook binnenstedelijk meer woonprojecten.

Een bloeiende lokale economie

Goes is een gemeente met een sterk midden- en kleinbedrijf. Het Goese mkb is de banenmotor van de lokale economie, daarom vindt de VVD dat ze het bedrijfsleven moet koesteren. Ondernemers horen daarom voldoende ruimte te krijgen om aan de slag te kunnen. Juist de lokale bedrijven hebben een moeilijke tijd achter de rug.
We willen niet dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. We geven hen snel en duidelijk antwoord op vragen via een gemeentelijk ondernemersloket en denken mee over de beste oplossing. De VVD vindt nieuwe banen belangrijk, het biedt kansen voor schoolverlaters, maar ook voor werkzoekenden. Goes zou een gemeente moeten zijn waar als je kunt werken, je een baan kunt vinden. Want een baan is zoveel meer dan een inkomen. Het is het gevoel dat je bijdraagt aan de samenleving en het zorgt voor contact met fijne collega’s. Daarom willen wij dat iedereen in Goes mee kan doen.

Een veilige omgeving

In Goes willen wij dat je prettig kunt leven. Dit betekent aandacht voor een groene omgeving en voldoende mogelijkheden om je vrije tijd te besteden, bijvoorbeeld bij het Veerse Meer. En prettig leven betekent ook veilig leven. Als VVD maken we verkeersituaties in onze gemeente veilig voor voetgangers, fietsers en automobilisten en zorgen we voor een soepele doorstroming. Denk daarbij aan plekken als de Buys Ballotstraat en het stationsgebied. Zo kunnen we ons allemaal veilig verplaatsen.

Slim en duurzaam groen

Als het gaat om energie moet Goes binnen de grenzen van wat redelijk is verduurzamen. Dat vraagt om verstandige keuzes. De Goese VVD wil dat verduurzaming haalbaar is voor zowel gezinnen als ondernemers. Verrommeling van het landschap willen wij tegengaan, daarbij is voldoende draagvlak onder onze inwoners is een voorwaarde voor de realisatie. Zo zorgen we ervoor dat we onze stad schoon en leefbaar houden en klaar zijn voor de toekomst.

Verstandige financiële keuzes

Als de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt, ontstaan er op enig moment problemen. Daarom letten we goed op onze gemeentelijke schatkist. We houden de lokale lasten laag door de gemeentelijke taken op een zuinige, maar effectieve manier uit te voeren. En als de gemeente geld overhoudt, zorgen we dat dit terecht komt bij onze inwoners en ondernemers. Zo houden we de kosten in Goes voor iedereen in de hand. De Goese VVD is voor jou goed bereikbaar.

Kun je je hierin vinden? Stem dan op woensdag 16 maart 2022 op de VVD GOES. Uiteraard ben je ook altijd welkom om je ideeën kenbaar te maken bij onze Goese VVD fractie.

Bekijk hier het volledige verkiezingsprogramma van de VVD Goes!