Onder de noemer ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ bundelt Zeeland de krachten om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Doel van deze campagne is de inwoners van Zeeland bewust te maken van de risico’s van (overmatig) alcoholgebruik door jongeren en hen actief te betrekken bij activiteiten om het alcoholgebruik onder jongeren te beperken. Het initiatief bestaat sinds 2010.

In de commissievergadering van 4 september 2014 werd de raad bijgepraat over de activiteiten van dit project.
In Januari van dit jaar is de leeftijdsgrens voor de alcoholverstrekking opgehoogd naar 18 jaar. Nu de verstrekkers zoals horeca, supermarkten en sportkantines etc. door de handhaving aangepakt kunnen worden en de VVD sterk de indruk heeft dat het drinken door jongeren onder de 18 vooral thuis gebeurt, vraagt de VVD zich af welke wijzigingen in de acties van het project zich hebben voorgedaan. Op het antwoord dat hier nog onderzoek voor nodig is en extra geld was het antwoord van de VVD helder. Wijziging in de preventie kan betaald worden door het verschuiven van de prioriteiten.