Geacht college,

Wij leven in een roerige tijd waarin elke burger zijn steentje behoort bij te dragen. Gelukkig blijkt ook nu maar weer dat wij, zeker in moeilijke tijden, erg innovatief zijn. Dit spreekt ook voor de mooie en creatieve acties die wij in de afgelopen weken hebben gezien bij onze lokale ondernemers. Recent hebben wij als raad ingestemd met de aanpassing van de reclamebelasting, maar wij hopen dat wij als gemeente de Goese lokale ondernemers ook op andere manieren de hulp bieden die ze nodig hebben.

Financieel

De VVD denkt hierbij aan de precariobelasting; waarom betalen voor een terras waar niemand de afgelopen periode gebruik van mocht maken?

Wij zien dan ook graag de volgende vragen beantwoord:

  1. Heeft dit de aandacht van het college en zo ja, wat is het huidige voorstel omtrent deze belasting?
  2. Is dit ook een wens van de lokale ondernemers?
  3. Kan het college aangegeven of er op korte termijn wijzigingen in worden aangebracht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke aanpassingen en voor welke periode?

Communicatie en beleid

Ondernemers proberen zo goed mogelijk en creatief met de corona maatregelen om te gaan. Echter is dit voor sommige sectoren, bijvoorbeeld de natte horeca, toch best lastig. Helaas hebben deze week al 2 horecazaken besloten de deuren na enkele dagen weer te sluiten uit angst voor boetes. Wij begrijpen zeker dat ieder zich aan de regels moet houden, maar toch hebben wij hierover enkele vragen:

  1. Is het college het met de VVD eens dat wij als gemeente actief contact moeten onderhouden met alle ondernemers in de gemeente, zeker met de sectoren waarin het een grote uitdaging kan zijn om de 1,5 meter regels toe te passen zoals de natte horeca? Zo ja, hoe vaak heeft de gemeente contact met de ondernemers?
  2. Is het college het met de VVD eens dat handhaving moet plaatsvinden, maar wel met een dialoog waarbij samen in oplossingen wordt gedacht?
  3. Kan het college samen met de ondernemers (en dan specifiek met ondernemers die worstelen met de toepassing en naleving van Corona-regels) kijken naar oplossingen waarbij de ondernemer zijn creativiteit gebruikt en de gemeente dit faciliteert en ondersteund? Wij zien goede en regelmatige communicatie in deze tijden als een reguliere taak gezien de snelle veranderingen van de corona maatregelen.
  4. Dit in samenspraak met de boa’s te doen zodat iedereen op eenzelfde golflengte zit en de ondernemer zich kan richten op ondernemen in plaatst van enkel als politieagent te moeten acteren?

 

Wij verzoeken om een spoedige reactie gezien de actualiteit van enkele vragen,

 

Met vriendelijke groet,

Chantal Peereboom

VVD Goes

 

Vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de Raad van de Gemeente Goes