De fractie van de VVD vindt het jammer dat we in deze raad moeten beslissen over het extra beschikbaar stellen van €691.000 voor de nieuwbouw van het IKC aan de Zomerweg in Kloetinge.

Het gebouw en de verkeersaanpassingen hadden al in gebruik kunnen zijn en we hadden ongeveer €600.000 minder uit hoeven te geven als er destijds slagvaardiger opgetreden zou zijn! Reeds op 21 april 2016 heeft de toenmalige raad ingestemd met het beschikbaar stellen van voldoende budget. Als de aannemer destijds gelijk aan de slag gegaan zou zijn was er geen sprake geweest van prijsverhogingen voor bouwmaterialen en manuren. We hebben pas het laatste jaar last van buitengewone prijsstijgingen in de bouw.

Maar goed, “gedane zaken nemen geen keer”, of eigenlijk geldt hier “niet gedane zaken”. Laten we hier alsjeblieft een leerzame les uit trekken, ook voor komende projecten. De werken met een meevallende aanbestedingsprijs liggen voorlopig achter ons.

Omwonenden willen graag weten waar ze aan toe zijn en ouders van (toekomstige) leerlingen willen graag weten wanneer hun kinderen terecht kunnen op de nieuwe school.

Extra aandacht vraagt de VVD voor het gebruik van de warmtepomp en het klimaatsysteem, toezeggingen en garanties zijn vaak niet voldoende voor optimaal werkende systemen.
In de brief van de VNG over de verhoging van de normbedragen, die gelden voor schoolgebouwen, staat dat diverse gemeenten de afgelopen jaren zelf hun normbedragen verhoogd hebben. Waarom heeft het college dat toen niet gedaan?
Als we niet snel aan de slag gaan dan zitten we hier binnenkort weer voor meer geld. Vooralsnog blijven de prijzen van materialen en manuren stijgen. Als we vanavond positief beslissen over het beschikbaar stellen van het extra budget wanneer vangen de werkzaamheden dan aan? En we willen graag een datum horen. De VVD vindt dat de tijd dringt.

De VVD wil graag een garantie dat de werkzaamheden gerealiseerd kunnen worden voor het voorgestelde bedrag of is het mogelijk dat er nog onverwachte tegenvallers zijn? Wil de portefeuillehouder deze garantie geven?

Ten tijde van de planvorming is er uitgegaan van prognoses gebaseerd op de gegevens van 2015. Is er rekening gehouden met leerlingenaantallen in de toekomst en waar blijkt dat uit? Er kan gerekend zijn met meer leerlingen in de toekomst maar minder leerlingen is ook mogelijk.

Bijdrage Debatraad 6 september 2018