Vandaag doet de PZC melding van het feit dat het OOG middels hun voorzitter afgelopen donderdag heeft gepleit voor uitbreiding van het aantal koopzondagen in Goes naar 1 vaste zondag per maand en wel de laatste zondag van de

Na het dillemma met het uitstallingenbeleid volgt nu deze. In het verkiezingsprogramma van de VVD wordt heel duidelijk gesteld dat er gestreefd moet worden naar uitbreiding van het aantal koopzondagen. In het algemeen vindt de VVD de winkelsluitingswet eigenlijk maar een geddrocht wat in de praktijk erg belemmerend werkt voor de vrijheid van ondernemen.

In de coalitieonderhandelingen na de laatste gemeenteraadsverkiezing heeft het CDA ingebracht geen veranderingen te willen aanbrengen in de huidige situatie. Andere belangrijke prioriteiten en de wetenschap dat winkeliers over dit onderwerp een verdeelde mening hebben. hebben de VVD er toe gebracht akkoord te gaan met het standpunt van het CDA op dit punt.

De vraag van de vertegenwoordigers van de winkeliers om meer koopzondagen wordt natuurlijk mede ingegeven door de snel veranderende tijd, het zogenaamde “nieuwe winkelen” en het minder fuctioneel winkelelen in winkelgebieden en het meer recreatief winkelen” brengt hen zo denken wij tot deze wens.

Hoewel de VVD zich heel goed kan vinden in de gewenste verruiming van het aantal koopzondagen zijn voor de VVD de gemaakte afspraken in de coalite zeer belangrijk, je moet immers wel op je partners kunnen rekenen en de VVD wil in deze natuurlijk niet als onbetrouwbaar beschouwd worden.

Onze wethouder Loes Meeuwisse geeft in de raad aan over dit onderwerp met een plan te zullen komen. De VVD fractie zal hier in eerste instantie op wachten en indien nodig onze coalitiepartners nog eens diep in de ogen kijken, in de hoop dat ensgezindheid en verruiming op dit onderwerp mogelijk is.

Dick van der Velde