Zoals afgesproken in het collegeprogramma 2014 – 2018 zullen per 1 januari a.s. de supermarkten op zondag open mogen vanaf 13.00 uur. De sluitingstijd blijft gehandhaafd op 18.00 uur. Hoewel de VVD fractie Goes van mening blijft dat ondernemers zelf de vrijheid zouden moeten hebben te bepalen wanneer ze openenen en sluiten, is gegeven de omstandigheden dit een werkbaar compromis. Bij de verkiezingen in maart van dit jaar heeft bijna de helft van de Goese inwoner gestemd op een christelijke partij. Het mag dan ook logisch zijn dat de VVD als kleinste collegepartij het op dit onderdeel moeilijk heeft gehad bij de onderhandelingen. De uiteindelijke uitslag dat voor 13.00 uur de zondagrust gerespecteerd wordt en dat na 13.00 uur alles blijft zoals het was is voor de VVD een werkbare situatie.